Hoe spreek ik binnen PHP de MySQL database aan ?

Binnen PHP kunt uw op een eenvoudige manier uw MySQL database aanspreken. Normaal gesproken wordt hier een include-file (connect.inc) voor gebruikt. Deze bevat de connectiegegevens voor de database, door de extensie (de laatste drie letters) van deze include-file op inc te laten eindigen weet u zeker dat bezoekers dit bestand niet via de browser kunnen lezen. Neemt u de volgende php-code op in uw include-file.

<?php
$dbhost = 'localhost';
$dbname = 'uwdatabasenaam';
$dbuser = 'uwdatabasegebruikersnaam';
$dbpass = 'uwdatabasewachtwoord';

$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die ('Error connecting to mysql');
mysql_select_db($dbname);
?>

Deze include-file bewaard u onder de naam connect.inc. U kunt dit bestand op een makkelijke manier op elke php-pagina opnemen waarin er contact met uw database nodig is. Dit doet u op deze manier:

<?php

include ('connect.inc');

echo "Uw verder phpcode";

php?>

Referenties:

PHP Website:     http://www.php.net
MySQL Website:   http://www.mysql.com