Hoe werkt de betaling voor Everyday Webhosting diensten ?

Facturen worden altijd gemaakt voor een heel jaar.

De enige uitzondering is dat het eerste jaar berekend kan worden van startdatum tot 31-12 van dat jaar. Per januari volgt dan een nieuwe factuur voor een heel jaar.

Facturen kunnen overgemaakt worden aan:

Everyday Webhosting te Etten-Leur
Rekeningnummer: 15.21.45.745