Bij het versturen van mail vanaf mijn website via smtp.[domeinnaam] krijg ik de error “mailbox unavailable or not local”, wat nu ?

Probleem:
Versturen van mail vanaf mijn website via smtp.[domeinnaam] geeft de error “mailbox unavailable or not local”.

Oorzaak:

Als u een e-mail vanuit het Everyday Webhosting netwerk stuurt, kijkt de smtp server eerst of de popbox waarna gemaild wordt binnen het controle paneel ook bestaat. Deze is aangemaakt als er voor het domein een popbox, forward of maillijst is aangemaakt.


Oplossing voor mensen die alleen de popbox binnen hun controle paneel gebruiken:
Zorg dat binnen uw controle paneel het e-mail adres waarna u mailt ook werkelijk aanwezig is. Dit kunt u doen door het aan te maken of een eventueel al aangemaakte popbox of forward als catch all in te stellen.


Oplossing voor mensen met eigen mailserver buiten het Everyday Webhosting netwerk (gebruik van eigen ip bij MX records):

Verwijder binnen uw controle paneel alle popboxen, forwards en mailinglijsten. Indien er geen van deze aanwezig is, maar dan een info@[uwdomeinnaam] aan en verwijder deze dan weer (hiermee worden alle settings opgeschoond).

Verwijder binnen uw controle paneel binnen bij de “dns zone editor” alle MX records die naar de Everyday Webhosting ip’s wijzen.  Let op: Everyday Webhosting adviseert om nooit MX records van eigen mailserver in combinatie met die van Everyday Webhosting te gebruiken.

Controleer of uw dns goed staat ingesteld via: http://www.dnsstuff.com Er mogen hier geen rode error zichtbaar zijn.

Wacht minimaal 24 tot 48 uur.

Indien u na deze stappen nog steeds dezelfde foutmelding krijgt kunt u contact opnemen met de support. Vermeld hierbij de url van deze faq met dat u deze stappen heeft doorlopen.