Iemand probeert mij een e-mail te sturen maar krijgt een melding terug:

De melding luidt: "The IP Address of the sender (1.2.3.4) was found in a DNS blacklist database and was therefore refused."

Dat betekent dat degene die de mail naar u probeert te versturen, gebruik maakt van een mailserver die op een zwarte lijst staat. Met andere woorden: er wordt mail verstuurd van een mailserver waarvan gebleken is dat er ook spam mee is verstuurd. Om spam en virussen te beperken, wordt mail van deze servers geweigerd en teruggestuurd.

Is er een oplossing om dit te verhelpen? Ja. De beheerder van deze open mailserver kan simpelweg zijn mailserver opnieuw instellen.